دانلود انیمیشن Kingdom Force 2019 (نیروی پادشاهی)

  • 7.4
  • اکشن

پنج قهرمان که هر یک دارای مهارت های منحصر به فرده بوده و میتوانند با ترکیب شدن به یک ربات غول پیکر تبدیل شوند ، نیروی پادشاهی را تشکیل میدهند...

ژانر ها :

اکشن ماجراجویی
NaN
این انیمیشن را ارزیابی کنید :

لینک های دانلود : (تمامی فیلم ها سانسور و بازبینی شده می باشد.)

دوبله فارسی کارتون نیروی پادشاهی
فصل 1
قسمت 1
کیفیت : 480p | حجم : 137.75 MB
کیفیت : 720p | حجم : 195.87 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 385.30 MB
کیفیت : 1080HQp | حجم : 531.14 MB
تماشا آنلاین
قسمت 2
کیفیت : 480p | حجم : 138.29 MB
کیفیت : 720p | حجم : 196.65 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 386.71 MB
کیفیت : 1080HQp | حجم : 532.88 MB
تماشا آنلاین
قسمت 3
کیفیت : 480p | حجم : 138.62 MB
کیفیت : 720p | حجم : 197.35 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 387.52 MB
کیفیت : 1080HQp | حجم : 533.51 MB
تماشا آنلاین
قسمت 4
کیفیت : 480p | حجم : 140.87 MB
کیفیت : 720p | حجم : 200.28 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 393.25 MB
کیفیت : 1080HQp | حجم : 541.56 MB
تماشا آنلاین
قسمت 5
کیفیت : 480p | حجم : 141.71 MB
کیفیت : 720p | حجم : 201.74 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 395.78 MB
کیفیت : 1080HQp | حجم : 545.07 MB
تماشا آنلاین
قسمت 6
کیفیت : 480p | حجم : 142.29 MB
کیفیت : 720p | حجم : 202.41 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 396.42 MB
کیفیت : 1080HQp | حجم : 545.91 MB
تماشا آنلاین
قسمت 7
کیفیت : 480p | حجم : 140.81 MB
کیفیت : 720p | حجم : 200.35 MB
تماشا آنلاین
قسمت 8
کیفیت : 480p | حجم : 141.01 MB
کیفیت : 720p | حجم : 200.50 MB
تماشا آنلاین
قسمت 9
کیفیت : 480p | حجم : 142.17 MB
کیفیت : 720p | حجم : 202.55 MB
تماشا آنلاین
قسمت 10 | Chapter Ten: The Lost Weekend
کیفیت : 480p | حجم : 138.35 MB
کیفیت : 720p | حجم : 202.25 MB
تماشا آنلاین
قسمت 11 | Chapter Eleven: To Riverdale and Back Again
کیفیت : 480p | حجم : 139.26 MB
کیفیت : 720p | حجم : 203.56 MB
تماشا آنلاین
قسمت 12 | Chapter Twelve: Anatomy of a Murder
کیفیت : 480p | حجم : 139.53 MB
کیفیت : 720p | حجم : 203.97 MB
تماشا آنلاین
قسمت 13 | Chapter Thirteen: The Sweet Hereafter
کیفیت : 480p | حجم : 138.33 MB
کیفیت : 720p | حجم : 202.09 MB
تماشا آنلاین
قسمت 14 | Full Moon Fever/Super Jalopi!
کیفیت : 480p | حجم : 140.18 MB
کیفیت : 720p | حجم : 204.86 MB
تماشا آنلاین
قسمت 15 | Hello Dolly/Say Yes to the Mess
کیفیت : 480p | حجم : 138.78 MB
کیفیت : 720p | حجم : 203.06 MB
تماشا آنلاین

تصویر

0 تصویر