دانلود انیمیشن Sofia the First 2012 (پرنسس سوفیا)

  • 6.9
  • ماجراجویی
  • 30 دقیقه

سوفیا دختری کوچک است که از پس از ازدواج مادرش با پادشاه به نجیب زاده تبدیل می شود. با کمک سه پری در آکادمی آموزش سلطنتی او ....

NaN
این انیمیشن را ارزیابی کنید :

لینک های دانلود : (تمامی فیلم ها سانسور و بازبینی شده می باشد.)

دوبله فارسی
فصل 1
قسمت 1
کیفیت : 480p | حجم : 150.47 MB
کیفیت : 720p | حجم : 219.90 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 428.66 MB
کیفیت : 1080HQp | حجم : 589.65 MB
تماشا آنلاین
قسمت 2
کیفیت : 480p | حجم : 152.43 MB
کیفیت : 720p | حجم : 222.88 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 434.22 MB
کیفیت : 1080HQp | حجم : 597.26 MB
تماشا آنلاین
قسمت 3
کیفیت : 480p | حجم : 150.15 MB
کیفیت : 720p | حجم : 219.47 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 427.61 MB
کیفیت : 1080HQp | حجم : 588.03 MB
تماشا آنلاین
قسمت 4
کیفیت : 480p | حجم : 152.39 MB
کیفیت : 720p | حجم : 222.64 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 433.23 MB
کیفیت : 1080HQp | حجم : 595.49 MB
تماشا آنلاین
قسمت 5
کیفیت : 480p | حجم : 162.51 MB
کیفیت : 720p | حجم : 237.46 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 461.97 MB
کیفیت : 1080HQp | حجم : 635.22 MB
تماشا آنلاین
قسمت 6
کیفیت : 480p | حجم : 146.08 MB
کیفیت : 720p | حجم : 213.67 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 416.36 MB
کیفیت : 1080HQp | حجم : 572.26 MB
تماشا آنلاین
قسمت 7
کیفیت : 480p | حجم : 156.61 MB
کیفیت : 720p | حجم : 228.79 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 445.78 MB
کیفیت : 1080HQp | حجم : 612.82 MB
تماشا آنلاین
قسمت 8
کیفیت : 480p | حجم : 153.70 MB
کیفیت : 720p | حجم : 224.72 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 438.16 MB
کیفیت : 1080HQp | حجم : 602.37 MB
تماشا آنلاین
قسمت 9
کیفیت : 480p | حجم : 151.79 MB
کیفیت : 720p | حجم : 221.72 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 432.23 MB
کیفیت : 1080HQp | حجم : 595.53 MB
تماشا آنلاین
قسمت 10
کیفیت : 480p | حجم : 152.84 MB
کیفیت : 720p | حجم : 223.29 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 435.02 MB
کیفیت : 1080HQp | حجم : 599.07 MB
تماشا آنلاین
قسمت 11
کیفیت : 480p | حجم : 152.79 MB
کیفیت : 720p | حجم : 223.41 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 434.82 MB
کیفیت : 1080HQp | حجم : 597.42 MB
تماشا آنلاین
قسمت 12
کیفیت : 480p | حجم : 147.85 MB
کیفیت : 720p | حجم : 216.40 MB
کیفیت : 1080p | حجم : 422.06 MB
کیفیت : 1080HQp | حجم : 579.52 MB
تماشا آنلاین

بازیگر

کارگردان

Larry Leichliter

Larry Leichliter

  • United States of America

تصویر

0 تصویر