سریال وسوسه 2020 (Vasvaseh)

  • NaN
  • جنایی

فیلم نامه ناگهان مرگ (سیاوش) بر اساس پرونده جنایی سیاوش نوشته شده و پرده از راز یک دکتر بر می دارد که چگونه در یک لحظه لجام زندگی او پاره می شود و در سراشیبی سقوط قرار می گیرد.

*** لینک های قسمت نهم (پایانی) اضافه شد ***

ژانر ها :

جنایی
NaN
این سریال را ارزیابی کنید :

لینک های دانلود :

قسمت 1| لانه روباه
کیفیت : 480p | حجم : ۹۹ MB قیمت : 3500 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۱۶۵ MB قیمت : 4000 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۳۶۹ MB قیمت : 4500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۶۸۰ MB قیمت : 5000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۲.۱ GB قیمت : 5000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 2 | گناهکاران
کیفیت : 480p | حجم : ۱۰۲ MB قیمت : 3500 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۱۶۹ MB قیمت : 4000 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۳۸۱ MB قیمت : 4500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۷۲۲ MB قیمت : 5000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۲.۳ GB قیمت : 5000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 3 | کوروش
کیفیت : 480p | حجم : ۱۳۶ MB قیمت : 3500 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۲۲۱ MB قیمت : 4000 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۴۷۱ MB قیمت : 4500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۸۴۵ MB قیمت : 5000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 4 | شب اسیدی
کیفیت : 480p | حجم : ۹۷ MB قیمت : 3500 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۱۶۲ MB قیمت : 4000 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۳۶۱ MB قیمت : 4500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۸۵۰ MB قیمت : 5000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۲.۱ GB قیمت : 5000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 5 | گوشبر
کیفیت : 480p | حجم : ۱۷۴ MB قیمت : 3500 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۲۸۹ MB قیمت : 4000 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۵۸۵ MB قیمت : 4500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 5000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۲.۶ GB قیمت : 5000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 6 | مخمصه
کیفیت : 480p | حجم : ۱۱۵ MB قیمت : 3500 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۱۸۹ MB قیمت : 4000 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۴۰۳ MB قیمت : 4500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۸۹۴ MB قیمت : 5000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۲.۱ GB قیمت : 5000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 7 | صورت زخمی
کیفیت : 480p | حجم : ۹۸ MB قیمت : 3500 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۱۶۰ MB قیمت : 4000 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۳۳۹ MB قیمت : 4500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۶۰۵ MB قیمت : 5000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۱.۶ GB قیمت : 5000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 8 | هوس سرخ
کیفیت : 480p | حجم : ۹۷ MB قیمت : 3500 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۱۵۷ MB قیمت : 4000 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۳۳۹ MB قیمت : 4500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۷۷۱ MB قیمت : 5000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۱.۹ GB قیمت : 5000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان
قسمت 9 | سیاوش
کیفیت : 480p | حجم : ۱۰۸ MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۱۷۵ MB قیمت : 6200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۳۷۷ MB قیمت : 6500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۸۵۰ MB قیمت : 7000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۲ GB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان

درباره سریال

این سریال یک تریلر اجتماعی براساس داستان های واقعی پرونده های قضایی در ۹ قسمت با ساختار نمایشی می‌باشد که هر قسمت آن داستانی متفاوت دارد.