فیلم The Expendables 2 2012 (بی مصرف ها 2)

  • 6.6
  • اکشن
  • 103 دقیقه
  • R

 بعد از اینکه گروه کار به ظاهر راحتی را برای آقای چرچ (بروس ویلیس) انجام می دهند، متوجه می شوند که نقشه شان به خطا رفته و یکی از افراد خودشان توسط رقیب پول پرستشان، ژان ویلین (ژان کلود ون دم)، کشته می شود. آنها آماده می شوند تا به سرزمینی وحشی بروند، با نام های جدیدشان، بیلی بچه (لیام همسورث) و مگی ( ...

NaN
این فیلم را ارزیابی کنید :

تصویر

0 تصویر