2021-04-13 05:24:22
درباره ما راهنما ارتباط با ما

سریال ملکه گدایان 2021  (Queen of Beggars)

سریال  Queen of Beggars ملکه گدایان
مشاهده آنلاین فیلم مشاهده تریلر

0 /10
0 رأی

این سریال را ارزیابی کنید :

خلاصه داستان سریال Queen of Beggars :

سارا به البرز گفته که خورشید ملکه است و همه توطئه ها زیر سر مادر است، البرز اما باور ندارد و به دنبال کشف نشانه های محکم تری است. در این میان آزمایش DNA می تواند گره های این سردرگمی را باز کند…

*** لینک های قسمت چهاردهم اضافه شد ***

محصول کشور :
Iran
زبان :
Persian
تاریخ انتشار :
2021-01-01
لینک های دانلود
کیفیت : 480p | حجم : ۲۰۸ MB قیمت : 6000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : ۳۴۵ MB قیمت : 6200 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۵۸ MB قیمت : 6500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 7000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : ۴.۱ GB قیمت : 8000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : ۲۰۴ MB قیمت : 6000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : ۳۳۲ MB قیمت : 6200 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۲۹ MB قیمت : 6500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۱ GB قیمت : 7000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۸ GB قیمت : 8000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : ۱۷۸ MB قیمت : 6000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : ۲۸۸ MB قیمت : 6200 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : ۵۴۵ MB قیمت : 6500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۹۴۸ MB قیمت : 7000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۸ GB قیمت : 8000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : ۱۸۸ MB قیمت : 6000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : ۳۰۳ MB قیمت : 6200 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : ۵۵۹ MB قیمت : 6500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۹۵۴ MB قیمت : 7000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۹ GB قیمت : 8000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : ۱۸۵ MB قیمت : 6000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : ۳۰۰ MB قیمت : 6200 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : ۲۰۴ MB قیمت : 6500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۹۸۴ MB قیمت : 7000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۷ GB قیمت : 8000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : ۲۱۳ MB قیمت : 6000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : ۳۴۶ MB قیمت : 6200 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۴۵ MB قیمت : 6500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۱ GB قیمت : 7000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : ۴ GB قیمت : 8000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : ۲۰۵ MB قیمت : 6000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : ۳۳۵ MB قیمت : 6200 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۲۵ MB قیمت : 6500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۱ GB قیمت : 7000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : ۴.۲ GB قیمت : 8000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : ۱۶۹ MB قیمت : 6000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : ۲۷۵ MB قیمت : 6200 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : ۵۱۴ MB قیمت : 6500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۹۰۱ MB قیمت : 7000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۹ GB قیمت : 8000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : ۱۸۱ MB قیمت : 6000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : ۲۹۳ MB قیمت : 6200 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : ۵۴۴ MB قیمت : 6500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۹۴۹ MB قیمت : 7000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : ۴.۳ GB قیمت : 8000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : ۱۸۷ MB قیمت : 6000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : ۳۰۲ MB قیمت : 6200 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : ۵۶۵ MB قیمت : 6500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۹۸۷ MB قیمت : 7000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۹ GB قیمت : 8000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : ۱۶۶ MB قیمت : 6000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : ۲۶۵ MB قیمت : 6200 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : ۴۹۹ MB قیمت : 6500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۸۸۲ MB قیمت : 7000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : ۴ GB قیمت : 8000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : ۱۹۰ MB قیمت : 8000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : ۳۰۸ MB قیمت : 8500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : ۵۸۱ MB قیمت : 9000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۰.۹۹ GB قیمت : 9500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : ۴.۱ GB قیمت : 10000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : ۱۶۶ MB قیمت : 8000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : ۲۷۲ MB قیمت : 8500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : ۵۱۶ MB قیمت : 9000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۸۹۸ MB قیمت : 9500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : ۴ GB قیمت : 10000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : ۱۳۲ MB قیمت : 8000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : ۲۱۴ MB قیمت : 8500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : ۴۱۴ MB قیمت : 9000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۷۵۵ MB قیمت : 9500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : ۴.۲ GB قیمت : 10000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان دانلود قانونی

تصاویر

16 تصویر

تریلر ها

2 تریلر

movie797 trailer3251
تریلر قسمت 6 ملکه گدایان
movie797 trailer5509
تریلر قسمت 10 سریال ملکه گدایان