سریال قورباغه 2020 (The Frog)

دنیا برای من جای کوچیکیه، احساس می‌کنم همه جا بسته است و نمی‌تونم نفس بکشم. انگار همه این لحظه‌ها رو قبلاً دیدم، درختا، صدای آبشار، قورباغه‌ها، اونا رو زمانی می‌بینم که در حال مردنم.
 

*** لینک های قسمت پانزدهم (پایان) اضافه شد ***

NaN
این سریال را ارزیابی کنید :

لینک های دانلود :

قسمت 1
قسمت 1 کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.66 GB قیمت : 6,900 تومان
قسمت 1 کیفیت : 1080p | حجم : 725.78 MB قیمت : 6,600 تومان
قسمت 1 کیفیت : 720p | حجم : 695.86 MB قیمت : 6,500 تومان
قسمت 1 کیفیت : 480p | حجم : 299.66 MB قیمت : 6,000 تومان
قسمت 1 کیفیت : Bluray | حجم : 3.33 GB قیمت : 7,500 تومان
قسمت 1 کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 2
قسمت 2 کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.86 GB قیمت : 6,900 تومان
قسمت 2 کیفیت : 1080p | حجم : 809.60 MB قیمت : 6,600 تومان
قسمت 2 کیفیت : 720p | حجم : 504.42 MB قیمت : 6,500 تومان
قسمت 2 کیفیت : 480p | حجم : 321.56 MB قیمت : 6,000 تومان
قسمت 2 کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 2 کیفیت : Bluray | حجم : 3.75 GB قیمت : 7,500 تومان
قسمت 3
قسمت 3 کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 3 کیفیت : Bluray | حجم : 3.37 GB قیمت : 7,500 تومان
قسمت 3 کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.70 GB قیمت : 6,900 تومان
قسمت 3 کیفیت : 1080p | حجم : 736.36 MB قیمت : 6,600 تومان
قسمت 3 کیفیت : 720p | حجم : 458.63 MB قیمت : 6,500 تومان
قسمت 3 کیفیت : 480p | حجم : 281.09 MB قیمت : 6,000 تومان
قسمت 4
قسمت 4 کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 4 کیفیت : Bluray | حجم : 3.10 GB قیمت : 7,500 تومان
قسمت 4 کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.56 GB قیمت : 6,900 تومان
قسمت 4 کیفیت : 1080p | حجم : 673.36 MB قیمت : 6,600 تومان
قسمت 4 کیفیت : 720p | حجم : 430.63 M قیمت : 6,500 تومان
قسمت 4 کیفیت : 480p | حجم : 268.13 MB قیمت : 6,000 تومان
قسمت 5
کیفیت : 480p | حجم : 268.41 MB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 431.31 MB قیمت : 6,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 676.31 MB قیمت : 6,600 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.63 GB قیمت : 6,900 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.17 GB قیمت : 7,500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 6
کیفیت : 480p | حجم : 282.61 MB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 453.82 MB قیمت : 6,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 710.38 MB قیمت : 6,600 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.65 GB قیمت : 6,900 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.31 GB قیمت : 7,500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 7
کیفیت : 480p | حجم : 308.75 MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 496.34 MB قیمت : 6,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 777.35 MB قیمت : 6,600 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.80 GB قیمت : 6,900 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.59 GB قیمت : 7,500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 8
کیفیت : 480p | حجم : 259.99 MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 423.74 MB قیمت : 6,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 678.31 MB قیمت : 6,600 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.60 GB قیمت : 6,900 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.12 GB قیمت : 7,500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 9
کیفیت : 480p | حجم : 263.45 MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 412.94 MB قیمت : 6,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 662.52 MB قیمت : 6,600 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.53 GB قیمت : 6,900 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.08 GB قیمت : 7,500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 10
کیفیت : 480p | حجم : 283.17 MB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 454.88 MB قیمت : 6,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 710.97 MB قیمت : 6,600 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.64 GB قیمت : 6,900 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.28 GB قیمت : 7,500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 11
کیفیت : 480p | حجم : 252.18 MB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 405.06 MB قیمت : 6,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 633.70 MB قیمت : 6,600 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.51 GB قیمت : 6,900 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 2.96 GB قیمت : 7,500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 12
کیفیت : 480p | حجم : 321.76 MB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 517.20 MB قیمت : 6,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 808.22 MB قیمت : 6,600 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.84 GB قیمت : 6,900 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.70 GB قیمت : 7,500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : 480p | حجم : 306.62 MB قیمت : 6,000 تومان
قسمت 13
کیفیت : 720p | حجم : 492.75 MB قیمت : 6,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 770.80 MB قیمت : 6,600 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.77 GB قیمت : 6,900 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.59 GB قیمت : 7,500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 14
کیفیت : 480p | حجم : 251.50 MB قیمت : 6000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 403.81 MB قیمت : 6,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 631.12 MB قیمت : 6,600 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.45 GB قیمت : 6,900 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 2.96 GB قیمت : 7,500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 15
کیفیت : 480p | حجم : 419.85 MB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 676.11 MB قیمت : 6,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.03 GB قیمت : 6,600 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.51 GB قیمت : 6,900 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 5.05 GB قیمت : 7,500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان

درباره سریال

قورباغه مجموعهٔ نمایشی با ژانر جنایی به نویسندگی، تدوین و کارگردانی هومن سیدی و تهیه‌کنندگی علی اسدزاده، محصول سال ۹۹–۱۳۹۸ است. این مجموعه نخستین سریال ساخته شده توسط هومن سیدی است که قرار بود نخستین قسمت آن در ۲۴ آذر ۱۳۹۹ ه‍.ش منتشر شود اما با دستور قضایی پخش این سریال متوقف شد. سرانجام قسمت اول این مجموعه در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۹ منتشر شد

تصویر

5 تصویر