2021-08-02 01:08:23
درباره ما راهنما ارتباط با ما

سریال قورباغه 2020  (The Frog)

سریال  The Frog قورباغه
مشاهده تریلر

0 /10
0 رأی

این سریال را ارزیابی کنید :

خلاصه داستان سریال The Frog :

دنیا برای من جای کوچیکیه، احساس می‌کنم همه جا بسته است و نمی‌تونم نفس بکشم. انگار همه این لحظه‌ها رو قبلاً دیدم، درختا، صدای آبشار، قورباغه‌ها، اونا رو زمانی می‌بینم که در حال مردنم.
 

*** لینک های قسمت پانزدهم (پایان) اضافه شد ***

محصول کشور :
Iran
زبان :
Persian
تاریخ انتشار :
2020-12-23
لینک های دانلود
قسمت 1 کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.66 GB قیمت : 6,900 تومان دانلود قانونی
قسمت 1 کیفیت : 1080p | حجم : 725.78 MB قیمت : 6,600 تومان دانلود قانونی
قسمت 1 کیفیت : 720p | حجم : 695.86 MB قیمت : 6,500 تومان دانلود قانونی
قسمت 1 کیفیت : 480p | حجم : 299.66 MB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
قسمت 1 کیفیت : Bluray | حجم : 3.33 GB قیمت : 7,500 تومان دانلود قانونی
قسمت 1 کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
قسمت 2 کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.86 GB قیمت : 6,900 تومان دانلود قانونی
قسمت 2 کیفیت : 1080p | حجم : 809.60 MB قیمت : 6,600 تومان دانلود قانونی
قسمت 2 کیفیت : 720p | حجم : 504.42 MB قیمت : 6,500 تومان دانلود قانونی
قسمت 2 کیفیت : 480p | حجم : 321.56 MB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
قسمت 2 کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
قسمت 2 کیفیت : Bluray | حجم : 3.75 GB قیمت : 7,500 تومان دانلود قانونی
قسمت 3 کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
قسمت 3 کیفیت : Bluray | حجم : 3.37 GB قیمت : 7,500 تومان دانلود قانونی
قسمت 3 کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.70 GB قیمت : 6,900 تومان دانلود قانونی
قسمت 3 کیفیت : 1080p | حجم : 736.36 MB قیمت : 6,600 تومان دانلود قانونی
قسمت 3 کیفیت : 720p | حجم : 458.63 MB قیمت : 6,500 تومان دانلود قانونی
قسمت 3 کیفیت : 480p | حجم : 281.09 MB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
قسمت 4 کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
قسمت 4 کیفیت : Bluray | حجم : 3.10 GB قیمت : 7,500 تومان دانلود قانونی
قسمت 4 کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.56 GB قیمت : 6,900 تومان دانلود قانونی
قسمت 4 کیفیت : 1080p | حجم : 673.36 MB قیمت : 6,600 تومان دانلود قانونی
قسمت 4 کیفیت : 720p | حجم : 430.63 M قیمت : 6,500 تومان دانلود قانونی
قسمت 4 کیفیت : 480p | حجم : 268.13 MB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 268.41 MB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 431.31 MB قیمت : 6,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 676.31 MB قیمت : 6,600 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.63 GB قیمت : 6,900 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 3.17 GB قیمت : 7,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 282.61 MB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 453.82 MB قیمت : 6,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 710.38 MB قیمت : 6,600 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.65 GB قیمت : 6,900 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 3.31 GB قیمت : 7,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 308.75 MB قیمت : 6000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 496.34 MB قیمت : 6,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 777.35 MB قیمت : 6,600 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.80 GB قیمت : 6,900 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 3.59 GB قیمت : 7,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 259.99 MB قیمت : 6000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 423.74 MB قیمت : 6,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 678.31 MB قیمت : 6,600 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.60 GB قیمت : 6,900 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 3.12 GB قیمت : 7,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 263.45 MB قیمت : 6000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 412.94 MB قیمت : 6,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 662.52 MB قیمت : 6,600 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.53 GB قیمت : 6,900 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 3.08 GB قیمت : 7,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 283.17 MB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 454.88 MB قیمت : 6,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 710.97 MB قیمت : 6,600 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.64 GB قیمت : 6,900 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 3.28 GB قیمت : 7,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 252.18 MB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 405.06 MB قیمت : 6,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 633.70 MB قیمت : 6,600 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.51 GB قیمت : 6,900 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 2.96 GB قیمت : 7,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 321.76 MB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 517.20 MB قیمت : 6,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 808.22 MB قیمت : 6,600 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.84 GB قیمت : 6,900 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 3.70 GB قیمت : 7,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 306.62 MB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 492.75 MB قیمت : 6,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 770.80 MB قیمت : 6,600 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.77 GB قیمت : 6,900 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 3.59 GB قیمت : 7,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 251.50 MB قیمت : 6000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 403.81 MB قیمت : 6,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 631.12 MB قیمت : 6,600 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.45 GB قیمت : 6,900 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 2.96 GB قیمت : 7,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 419.85 MB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 676.11 MB قیمت : 6,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 1.03 GB قیمت : 6,600 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.51 GB قیمت : 6,900 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 5.05 GB قیمت : 7,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی

درباره سریال

قورباغه مجموعهٔ نمایشی با ژانر جنایی به نویسندگی، تدوین و کارگردانی هومن سیدی و تهیه‌کنندگی علی اسدزاده، محصول سال ۹۹–۱۳۹۸ است. این مجموعه نخستین سریال ساخته شده توسط هومن سیدی است که قرار بود نخستین قسمت آن در ۲۴ آذر ۱۳۹۹ ه‍.ش منتشر شود اما با دستور قضایی پخش این سریال متوقف شد. سرانجام قسمت اول این مجموعه در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۹ منتشر شد

تصاویر

5 تصویر

تریلر ها

1 تریلر

movie773 trailer184
تریلر سریال قورباغه
دیدگاه ها