فیلم Greatland 2020 (سرزمین بزرگ)

  • 5.4
  • علمی تخیلی
  • 104 دقیقه

یک پسر نوجوان که در دنیای سرگرمی همیشگی و عشق های بین گونه ای تحت سلطه یک مادر الهی گیر افتاده ، از مرزهای ممنوعه عبور می کند تا یار کودکی اش را نجات دهد و از ویروسی کشنده که منجر به هرج و مرج و خشونت جهانی می شود جلوگیری کند و …

NaN
این فیلم را ارزیابی کنید :

بازیگر

کارگردان

نویسنده

تصویر

0 تصویر