فیلم The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 2012 (گرگ و میش : سپیده دم - قسمت دوم)

  • 5.5
  • درام
  • 115 دقیقه
  • PG-13

بعد از بدنیا آمدن «رنزمه» دختر «بلا» و «ادوارد»، خانواده کالن تصمیم می گیرند دیگر خانواده های خون آشام را با خود متحد کنند تا بتوانند در مقابل خطری که از جانب ولتری آن ها را تهدید می کند، مقاومت کنند...

NaN
این فیلم را ارزیابی کنید :

کارگردان

نویسنده

تصویر

0 تصویر