فیلم The Craft: Legacy 2020 (فریب میراث)

  • 4.4
  • درام
  • 97 دقیقه
  • PG-13

گروهی از دانش آموزان دبیرستانی یک گروه جادوگری را تشکیل می‌دهند . این فیلم بازسازی فیلم "کاردستی" سال هزار و نهصد و نود و شش است.

NaN
این فیلم را ارزیابی کنید :

بازیگر

کارگردان

نویسنده

تصویر

0 تصویر