انیمیشن Kill It and Leave This Town 2020 (آن را بکش و این شهر را ترک کن)

  • 6.7
  • ترسناک
  • 88 دقیقه

یک قهرمان بعد از این که عزیز ترین کسانش را از دست داد، برای فرار از استیصال و درماندگی به سرزمین امن خاطره ها پناه می آورد؛ جایی که زمان متوقف شده است و تمام کسانی که برایش عزیز بوده اند هنوز زنده هستند...

ژانر ها :

ترسناک
NaN
این انیمیشن را ارزیابی کنید :

بازیگر

کارگردان

نویسنده

تصویر

0 تصویر