انیمیشن The Wishmas Tree 2020 (درخت آرزوها)

  • 4.8
  • 90 دقیقه

آرزوی اشتباه یک صاریغ باعث بی حرکت ماندن تمام اعضای شهرش شده و زندگی تمام افرادی که در آن جا زندگی می کنند را به خطر می اندازد.

ژانر ها :

NaN
این انیمیشن را ارزیابی کنید :

بازیگر

کارگردان

نویسنده

تصویر

0 تصویر