فیلم Good Friday 2020 (جمعه خوب)

  • 4.2
  • درام

لوکاس کول دادستان و پدری تنهاست که با تصمیمی تعیین کننده در زندگیش مواجه میشود، همسر یکی از افراد با نفوذ در رسانه‌ های جمعی از صحنه تصادف متواری شده و اکنون با دادن پیشنهادی وسوسه انگیر از او می خواهد که پرونده را مختومه اعلام کند.

NaN
این فیلم را ارزیابی کنید :

بازیگر

کارگردان

Dan Stone

Dan Stone

  • United States of America

نویسنده

Dan Stone

Dan Stone

  • United States of America

تصویر

0 تصویر