فیلم Before the Fire 2020 (قبل از آتش سوزی)

  • 4.1
  • هیجان انگیز

وقتی یک بیماری همه گیر جهانی یک بازیگر تلویزیون را مجبور به فرار به زادگاه خود می کند، شخصی که در گذشته مزاحم او بوده گاهی مخرب تر از یک ویروس کشنده است..

NaN
این فیلم را ارزیابی کنید :

بازیگر

کارگردان

Charlie Buhler

Charlie Buhler

  • United States of America

نویسنده

Jenna Lyng Adams

Jenna Lyng Adams

  • United States of America

تصویر

0 تصویر