فیلم Nobody Sleeps in the Woods Tonight 2020 (هیچ کس امشب در جنگل نمی خوابد)

  • 4.8
  • هیجان انگیز

گروهی از نوجوانان وابسته به تکنولوژی به یک کمپ که اجازه استفاده از این گونه وسایل را نمی دهد، می روند. اما این پیاده روی معمولی در جنگل بدون استفاده از گوشی های هوشمند، آن طور که برگزارکنندگان کمپ انتظار داشتند پیش نمی رود. آن ها باید برای زندگی اشان بجنگند...

NaN
این فیلم را ارزیابی کنید :

بازیگر

کارگردان

نویسنده