فیلم Nowhere Alaska 2020 (هیچ جای آلاسکا)

  • 2.6
  • رمز و راز

 

درک، اسکات و کوین جزیره ای در سواحل آلاسکا را جستجو می کنند تا زن گمشده ی درک را پیدا کنند. هنگامی که جستجو و عملیات نجات آنها جواب نمیدهد، کاراگاه والترز از تنها بازمانده می خواهد حقیقت را فاش کند.

ژانر ها :

رمز و راز
NaN
این فیلم را ارزیابی کنید :

بازیگر

کارگردان

Cory Carroll

Cory Carroll

  • United States of America

نویسنده

Cory Carroll

Cory Carroll

  • United States of America

تصویر

0 تصویر