فیلم The Tent 2020 (چادر)

  • 3.5
  • هیجان انگیز

رخدادی آخرالزمانی به اسم"بحران" دنیای دیوید را از هم پاشیده و او را مجبور میکند که با تکیه بر تکنیک‌هایی که از بچگی یادگرفته است زنده بماند، دیوید که تنهاست به خیمه‌ای در طبیعت پناه میبرد، اما به زودی یک نفر...

NaN
این فیلم را ارزیابی کنید :

بازیگر

کارگردان

Kyle Couch

Kyle Couch

  • United States of America

نویسنده

Kyle Couch

Kyle Couch

  • United States of America

تصویر

0 تصویر