سریال بندبازی 2022 (Band Bazi)

  • NaN
  • خانوادگی
  • 50 دقیقه
  • G

 بندبازی بزرگ‌ترین مسابقه استعدادیابی بندهای موسیقی ایران در ژانر پاپ و پاپ تلفیقی است. ترکیبی از رأی داوران و آرای مردمی سرنوشت گروه‌های شرکت‌کننده در این رقابت را تعیین می‌کند
 

* لینک های قسمت چهارم اضافه شد *

NaN
این سریال را ارزیابی کنید :

لینک های دانلود :

فصل 1
قسمت 1
کیفیت : 480p | حجم : 427 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 624 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.1 GB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.3 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.6 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 2
کیفیت : 480p | حجم : 427 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 624 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.1 GB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.3 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.6 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 3
کیفیت : 480p | حجم : 442 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 628 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.2 GB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.7 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 2.0 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان
قسمت 4
کیفیت : 480p | حجم : 442 MB قیمت : 5,100 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 628 MB قیمت : 5,200 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 1.2 GB قیمت : 5,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.7 GB قیمت : 6,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 2.0 GB قیمت : 7,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان

تصویر

0 تصویر