فیلم By Day’s End 2020 (با پایان روز)

  • 3
  • عاشقانه

قدم گذاشتن در جاده ی عشق کار آسانی نیست. کرالی و لینا از این به موضوع به خوبی آگاهند. بعد از این که کارلی از مدرسه ی پزشکی استعفا داد و رینا نیز شغلش را از دست داد رابطه ی آن ها دگرگون شد. آن ها مجبور شدند در متلی ساکن شوند.

ژانر ها :

عاشقانه ترسناک
NaN
این فیلم را ارزیابی کنید :

بازیگر

کارگردان

Michael Souder

Michael Souder

  • United States of America

نویسنده

Michael Souder

Michael Souder

  • United States of America

تصویر

0 تصویر