سریال جزیره 2021 (Island)

جزیره مکان نیست، بهانه کشمکش بین آدم هایی ست که سرنوشت خود را در آن جستجو می کنند و دست مایه ست برای تلاش کسانی که تصمیم دارند از زندگی سهم بیشتری داشته باشند؛ آنها برای رسیدن به جزیره دست به هرکاری می زنند.

* لینک های قسمت چهاردهم (پایان) اضافه شد *

ژانر ها :

درام خانوادگی
NaN
این سریال را ارزیابی کنید :

لینک های دانلود :

قسمت 1
کیفیت : 480p | حجم : ۲۶۵ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۹۶ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۹۶۸ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۶ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۸ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 2
کیفیت : 480p | حجم : ۲۸۲ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۷۹ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۹۲۵ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۷ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۹ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 3
کیفیت : 480p | حجم : ۲۰۴ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۸۰ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۷۲ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۳ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۸ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 4
کیفیت : 480p | حجم : ۱۸۰ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۲۷ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۵۵ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۱ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۵ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 5
کیفیت : 480p | حجم : ۲۰۸ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۸۲ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۴۴ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۷ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 6
کیفیت : 480p | حجم : ۱۹۹ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۶۰ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۴۶ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۷ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 7
کیفیت : 480p | حجم : ۲۰۷ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۸۰ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۳۷ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۸ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 8
کیفیت : 480p | حجم : ۲۵۵ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۶۹ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۹۱۱ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۵ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۴.۱ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 9
کیفیت : 480p | حجم : ۲۱۱ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۷۸ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۵۳ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۳ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۶ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 10
کیفیت : 480p | حجم : ۲۳۹ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۳۲ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۸۶۶ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۴ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۴.۳ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 11
کیفیت : 480p | حجم : ۲۴۹ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۶۰ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۹۵۲ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۶ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۴ GB
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی)
قسمت 12
کیفیت : 480p | حجم : ۱۹۳ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۵۱ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۱۹ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۸ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۸۳ MB قیمت : 8500 تومان
قسمت 13
کیفیت : 480p | حجم : ۲۰۳ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۶۹ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۳ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۶ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 14 (پایان)
کیفیت : 480p | حجم : ۲۰۹ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۳۹ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۹۲ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۳۸ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۵.۹۳ GB قیمت : 10000 تومان

درباره سریال

جزیره یک مجموعه تلویزیونی ایرانی به کارگردانی سیروس مقدم و نویسندگی علی طالب‌آبادی است. پخش این مجموعه از ۲ آبان ۱۴۰۰ از طریق سرویس استریمینگ فیلیمو آغاز شده‌است. در این مجموعه محمدرضا فروتن، هنگامه قاضیانی، میترا حجار، غزل شاکری، امیر مقاره، کاظم سیاحی و حمیدرضا پگاه ایفای نقش می‌کنند.

ساخت این مجموعه نخستین بار در دی ۱۳۹۹ اعلام شد. تصویربرداری اصلی در اردیبهشت ۱۴۰۰ در جزیره کیش آغاز شد، و تا تیر همان سال در کیش ادامه داشت.