سریال حرفه ای 2021 (The Professional)

  • NaN
  • اکشن
  • 50 دقیقه
  • PG-13

پول هنگفتی در میان است. برای از بین بردن موانع و رسیدن به این ثروت، نقشه بی‌نقصی لازم است. نقشه‌ای ناب و پیچیده که اجرای آن، نیاز به یک آدمکش حرفه‌ای دارد. احتمالا او باهوش‌ترین و بی‌رحم‌ترین است و ...

* لینک های قسمت شانزدهم (پایان) اضافه شد *

ژانر ها :

اکشن درام
NaN
این سریال را ارزیابی کنید :

لینک های دانلود :

قسمت 1
کیفیت : 480p | حجم : 357 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 461 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 870 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.8 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.5 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 2
کیفیت : 480p | حجم : 354 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 481 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 848 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.7 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.5 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 3
قسمت 4
کیفیت : 480p | حجم : 326 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 488 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 925 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.9 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.8 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 5
کیفیت : 480p | حجم : 332 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 471 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 812 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.7 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.3 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 6
کیفیت : 480p | حجم : 279 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 442 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 779 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.6 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.2 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 7
کیفیت : 480p | حجم : 291 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 431 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 816 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.7 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.3 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 8
کیفیت : 480p | حجم : 287 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 456 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 803 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.6 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.2 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 9
کیفیت : 480p | حجم : 301 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 478 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 842 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.7 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.3 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 10
کیفیت : 480p | حجم : 292 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 464 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 818 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.7 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.3 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 11
کیفیت : 480p | حجم : 292 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 464 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 818 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.7 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.3 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 12
کیفیت : 480p | حجم : 292 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 464 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 818 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.7 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.3 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 13
کیفیت : 480p | حجم : 292 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 464 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 818 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.7 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.3 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 14
کیفیت : 480p | حجم : 269 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 373 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 658 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.4 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 2.6 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 15
کیفیت : 480p | حجم : 344 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 508 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 963 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.0 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.8 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 16 (پایان)
کیفیت : 480p | حجم : 284 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 451 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 794 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.6 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.1 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان

درباره سریال

حرفه ای سریالی اجتماعی و اکشن با بازی سیروان خسروی، سارا بهرامی، ماهور الوند، زانیار خسروی، علیرضا ثانی فر، مرتضی تقی زاده، مزدک میرعابدینی، اسما رمضانی، المیرا دهقانی با حضور بهاره کیان افشار، امیرمحمد زند، بهناز جعفری و با هنرمندی علی مصفا و نویسندگی و کارگردانی مصطفی تقی‌زاده و تهیه‌کنندگی سعید خانی محصول سال ۱۴۰۰ کشور ایران است.