فیلم The Alpha Test 2020 (تست آلفا)

  • 3.3
  • علمی تخیلی

یک ربات خدمتگزار به دست صاحب شرور و تعرضگرش تا مرز فاجعه و قتل پیش می رود.

ژانر ها :

علمی تخیلی
NaN
این فیلم را ارزیابی کنید :

بازیگر

کارگردان

Aaron Mirtes

Aaron Mirtes

  • United States of America

نویسنده

Aaron Mirtes

Aaron Mirtes

  • United States of America

تصویر

0 تصویر