سریال میدان سرخ 2021 (Red Square)

میدان سرخ داستان زنی تنهاست به نام شیدا (مهتاب کرامتی) که ناخواسته وارد بازی وحشتناکی می‌شود که توسط همسر او و یک تروریست خارجی شکل گرفته است. او برای نجات جان دخترش در معرض انتخاب میان عشق، انتقام و قدرت قرار می‌گیرد و با سه قاچاقچی مطرح و قدرتمند به نام های پاپ (حمید فرخ‌نژاد)، تورج مبینی (علی مصفا) وعبد مکین (سعید داخ) مدتی همراه می‌شود، غافل از آنکه پایان این بازی، خون بار خواهد بود.

* لینک های قسمت پانزدهم اضافه شد *

NaN
این سریال را ارزیابی کنید :

لینک های دانلود :

قسمت 1
کیفیت : 480p | حجم : ۲۰۰ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۷۴ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۴۵ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۷ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 2
کیفیت : 480p | حجم : ۱۶۰ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۲۹۸ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۴۳ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۱ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۲.۷ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 3
کیفیت : 480p | حجم : ۲۱۶ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۳۲ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۸۸۵ MB قیمت : 9000 تومان
قسمت 4
کیفیت : 480p | حجم : ۱۵۷ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۲۹۶ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۱۱ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۹۷۱ MB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 5
کیفیت : 480p | حجم : ۳۴۶ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۰۴ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۵۰ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۱۱ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 6
کیفیت : 480p | حجم : ۱۸۶ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۴۹ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۷۳ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۹۶۷ MB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 7
کیفیت : 480p | حجم : ۱۷۰ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۱۵ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۵۴۱ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۱ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 8
کیفیت : 480p | حجم : ۱۷۵ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۳۴ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۴۶ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۱ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 9
کیفیت : 480p | حجم : ۱۹۲ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۶۲ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۰۷ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 10
کیفیت : 480p | حجم : ۱۶۴ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۰۴ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۰۵ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۸۶۴ MB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 11
کیفیت : 480p | حجم : ۱۷۵ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۲۷ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۴۳ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۱ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 12
کیفیت : 480p | حجم : ۱۸۳ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۴۴ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۷۲ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۱ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 13
کیفیت : 480p | حجم : ۲۵۷ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۹۸ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۹۵۹ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۵ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 14
کیفیت : 480p | حجم : ۱۶۹ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۱۴ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۱۹ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۱ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 15 (آخر فصل اول)
کیفیت : 480p | حجم : ۱۶۶ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۰۷ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۱۰ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۱ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان

درباره سریال

میدان سرخ یک مجموعه نمایشی ایرانی به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان و به تهیه‌کنندگی جواد نوروزبیگی محصول سال ۱۴۰۰ است که به صورت اختصاصی در فیلیمو و شبکهٔ نمایش خانگی پخش می‌شود.

در این مجموعه ارشا اقدسی به عنوان بدلکار و طراح صحنه‌های اکشن حضور داشته‌است.