فیلم Mimi 2021 (میمی)

میمی توسط باانو به یک زوج آمریکایی به عنوان جانشین در ازای 2 میلیون روپیه معرفی می شود. او تصمیم می گیرد که بچه را حتی زمانی که نظرشان تغییر می کند به دنیا می آورد و به پدر و مادرش می گوید که بهانو پدر است…

ژانر ها :

درام کمدی
NaN
این فیلم را ارزیابی کنید :