سریال خاتون 2021 (Khatoon)

دوم شهریور ۱۳۲۰ گیلان داشت زندگی‌اش را می‌کرد تا رادیو بی‌بی‌سی برنامه قصه‌اش را قطع کرد و گفت: چو فردا برآید بلند آفتاب.

* لینک های قسمت پانزدهم اضافه شد *

NaN
این سریال را ارزیابی کنید :

لینک های دانلود :

قسمت 1
کیفیت : 480p | حجم : 344.70 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 504.26 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 800.00 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.84 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.40 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 2
کیفیت : 480p | حجم : 351.23 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 513.17 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 812.18 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.86 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.60 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 3
کیفیت : 480p | حجم : 354.02 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 517.59 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 821.86 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.02 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.18 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 4
کیفیت : 480p | حجم : 324 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 496 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 808 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.8 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.5 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 5
کیفیت : 480p | حجم : 347 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 509 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 811 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.9 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.6 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 6
کیفیت : 480p | حجم : 332 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 485 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 770 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.8 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.6 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 7
کیفیت : 480p | حجم : 373 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 565 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 923 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.9 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.9 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 8
کیفیت : 480p | حجم : 338 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 481 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 760 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.6 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.3 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 9
کیفیت : 480p | حجم : 343 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 518 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 825 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.8 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.5 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 10
کیفیت : 480p | حجم : 339 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 505 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 823 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.8 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.5 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 11
قسمت 11
کیفیت : 480p | حجم : 338 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 495 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 892 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.9 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.7 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 12
کیفیت : 480p | حجم : 346 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 507 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 840 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.9 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.8 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 13
کیفیت : 480p | حجم : 327 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 516 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 863 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.8 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.6 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 14
کیفیت : 480p | حجم : 379 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 490 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 879 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.8 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.7 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان
قسمت 15
کیفیت : 480p | حجم : 322 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 511 MB قیمت : 8,500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 824 MB قیمت : 9,500 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.8 GB قیمت : 10,000 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 3.6 GB قیمت : 12,000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20,000 تومان

درباره سریال

این سریال محصول کشور ایران و در ژانر تاریخی ، خانوادگی می‌باشد و به کارگردانی تینا پاکروان در سال 1400 ساخته شده است. در سریال خاتون بازیگرانی چون اشکان خطیبی، مهران غفوریان، مهران مدیری، نگار جواهریان، پژمان بازغی، ستاره پسیانی، و... به ایفای نقش پرداخته اند.