2021-09-28 08:57:30
درباره ما راهنما ارتباط با ما

سریال آنها 2021 (Them)

مشاهده تریلر

0 /10
0 رأی

این سریال را ارزیابی کنید :

خلاصه داستان سریال Them :

زن، کودک و یک نقاشی نفرین شده در خانه تنهایند...
 

* لینک های قسمت دهم (پایان) اضافه شد *

محصول کشور :
Iran
زبان :
Persian
تاریخ انتشار :
2021-05-01
لینک های دانلود
کیفیت : 480p | حجم : 272.49 MB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 397.10 MB قیمت : 6,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 776.65 MB قیمت : 6,600 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.04 GB قیمت : 6,900 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 2.81 GB قیمت : 7,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 328.50 MB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 479.93 MB قیمت : 6,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 934.82 MB قیمت : 6,600 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.25 GB قیمت : 6,900 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 3.40 GB قیمت : 7,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 322.53 MB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 472.15 MB قیمت : 6,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 1.23 GB قیمت : 6,600 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 917.95 MB قیمت : 6,900 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 3.41 GB قیمت : 7,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 285.64 MB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 415.64 MB قیمت : 6,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 1.09 GB قیمت : 6,600 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 811.55 MB قیمت : 6,900 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 2.95 GB قیمت : 7,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 303.48 MB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 443.95 MB قیمت : 6,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 864.43 MB قیمت : 6,600 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.16 GB قیمت : 6,900 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 3.15 GB قیمت : 7,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 298.53 MB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 436.32 MB قیمت : 6,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 848.92 MB قیمت : 6,600 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.14 GB قیمت : 6,900 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 1.29 GB قیمت : 7,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 323.55 MB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 473.99 MB قیمت : 6,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 922.71 MB قیمت : 6,600 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.24 GB قیمت : 6,900 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 3.39 GB قیمت : 7,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 290.15 MB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 425.04 MB قیمت : 6,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 1.11 GB قیمت : 6,600 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 826.57 MB قیمت : 6,900 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 3.03 GB قیمت : 7,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 298.49 MB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 435.95 MB قیمت : 6,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 849.01 MB قیمت : 6,600 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.14 GB قیمت : 6,900 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 3.10 GB قیمت : 7,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 241.73 MB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 394.41 MB قیمت : 6,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 676.91 MB قیمت : 6,600 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.45 GB قیمت : 6,900 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 2.85 GB قیمت : 7,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی

درباره سریال

 اولین سریال واقعا ترسناک ایرانی با تهیه کنندگی پرویز پرستویی

تصاویر

5 تصویر

تصویر 1 تصویر 2 تصویر 3 تصویر 4 تصویر 5

تریلر ها

1 تریلر

تریلر فیلم Them
تریلر سریال Them 2021
برچسب ها:
دانلود سریال آنها | سریال ترسناک ان ها | پرویز پرستویی
دیدگاه ها