سریال زخم کاری 2021 (Mortal Wound)

من عاشق زمستونای این جام. قشنگ نیست؟ - قشنگه ولی سختی داره. پنج هزار کیلومتر پرواز می‌کنن فقط برای اینکه زنده بمونن. اولش خیلی ترسناکه ولی تهش خونه‌شونو پیدا می‌کنن. - اگه به تهش برسن. - بلد باشن می‌رسن

 *لینک های قسمت پانزدهم (پایان) اضافه شد*

ژانر ها :

درام
NaN
این سریال را ارزیابی کنید :

لینک های دانلود :

قسمت 1
کیفیت : 480p | حجم : ۲۲۸ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۷۸ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۵۴ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۴ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۹ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 2
کیفیت : 480p | حجم : ۲۴۷ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۱۳ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۸۱۱ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۴ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۶ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 3
کیفیت : 480p | حجم : ۲۱۶ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۴۶ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۷۱ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۸ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 4
کیفیت : 480p | حجم : ۲۲۳ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۶۳ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۲۲ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۳ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۹ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 5
کیفیت : 480p | حجم : ۱۹۸ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۱۹ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۲۹ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۹ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 6
کیفیت : 480p | حجم : ۱۹۴ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۰۷ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۵۹۱ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۱ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۹ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 7
کیفیت : 480p | حجم : ۲۱۶ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۸۳ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۶۵ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۹ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 8
کیفیت : 480p | حجم : ۲۲۷ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۰۷ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۲۱ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۳ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۹ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 9
کیفیت : 480p | حجم : ۲۱۲ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۸۰ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۵۲ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۹ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 10
کیفیت : 480p | حجم : ۲۱۲ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۸۰ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۵۲ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۹ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 11
کیفیت : 480p | حجم : ۲۱۲ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۸۳ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۵۵ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۸ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 12
کیفیت : 480p | حجم : ۲۱۳ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۳۷۶ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۶۱ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۹ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 13
کیفیت : 480p | حجم : ۲۴۸ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۴۴ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۸۸۳ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۴ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۴.۳ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 14
کیفیت : 480p | حجم : ۲۲۵ MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۴۰۴ MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۸۱۲ MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۳ GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : ۴.۲ GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان
قسمت 15
کیفیت : 480p | حجم : 248 MB قیمت : 8000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : 452 MB قیمت : 8500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : 898 MB قیمت : 9000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.4 GB قیمت : 9500 تومان
کیفیت : Bluray | حجم : 4.5 GB قیمت : 10000 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان

درباره سریال

زخم کاری جمشید سابتی مجموعهٔ نمایشی به کارگردانی محمدحسین مهدویان و به تهیه‌کنندگی محمدرضا تخت کشیان، محصول سال ۱۴۰۰ است که به صورت اختصاصی در شبکهٔ نمایش خانگی پخش می‌شود. این سریال از جمعه ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ پخش و سایر قسمت‌های آن، جمعه هر هفته ساعت ۸ صبح ادامه می‌یابد.

تصویر

9 تصویر