فیلم Cupid 2020 (کوپید)

  • 3.6
  • ترسناک

فی جادوگری را تمرین می کند. بعد از این که دختران بدجنس مدرسه او را خجالت زده کردند، فی کوپید شیطانی را احضار کرده تا از تمامی کسانی که در حقش ظلم کردند انتقام بگیرد.

ژانر ها :

ترسناک
NaN
این فیلم را ارزیابی کنید :

بازیگر

کارگردان

Scott Jeffrey

Scott Jeffrey

  • United States of America

نویسنده

Scott Jeffrey

Scott Jeffrey

  • United States of America

تصویر

0 تصویر