فیلم جاده موریانه ها 2020 (Termite Road)

  • NaN
  • درام
  • 69 دقیقه

یشتر اوقات به آن اتوبان ها و جاده های پیچ در پیچی که مرا به خانه تو می رساند فکر می کنم . در آن سال ها دائم جاده ها در دست ساخت بود .
نمی دانم اکنون که سال ها می گذرد ؛ آن جاده های خاکی و مار پیچ که مرا در متر مترِ خود به سوی تو دفن کرده اند ، درست شده اند یا نه .
آن چشم انداز اتوبان هایی را به یاد می آورم که چون طلوع زیبا و بی همتای نا امیدی در قلب می درخشد.
آن جاده هایی که گاهی یخ زده بودند و گاهی آفتابی جهنمی و ماشین هایی که تا کیلومترها در اتوبان توقف کرده اند .
اکنون من در نور لزران چراغ های این اتوبان ها در نیمه شب دفن شده ام .
این جاده ها در مغز من مسیر عبور موریانه ها شده اند .

ژانر ها :

درام
NaN
این فیلم را ارزیابی کنید :

لینک های دانلود :

کیفیت : 480p | حجم : ۵۴۴ MB قیمت : 4000 تومان
کیفیت : 720p | حجم : ۹۶۰ MB قیمت : 4500 تومان
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۸ GB قیمت : 5000 تومان
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۳.۱ GB قیمت : 5500 تومان
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 15000 تومان

تصویر

0 تصویر