فیلم My Octopus Teacher 2020 (معلم اختاپوس من)

فیلمی مستند درباره یک فیلمساز در دریای آفریقای جنوبی که با اختاپوسی مواجه می شود و این دیدار باعث یک دوستی غیرعادی می شود. اختاپوس می خواهد رازهای دنیای عجیبش را با او در میان بگذارد و ….

ژانر ها :

مستند
NaN
این فیلم را ارزیابی کنید :

درباره فیلم

*برنده اسکار بهترین فیلم مستند

تصویر

4 تصویر