2021-09-28 08:41:55
درباره ما راهنما ارتباط با ما

دانلود سریال Breaking Bad 2008 (بریکینگ بد)

مشاهده تریلر

0 /10
0 رأی

این سریال را ارزیابی کنید :

خلاصه داستان سریال Breaking Bad :

 داستان سریال درباره یک معلم شیمی میانسال است که متوجه می شود که دارای سرطان ریه است و 2 سال بیشتر وقت برای زندگی ندارد. او که وضع مالی خوبی ندارد و دارای همسر و پسری معلول می باشد، به این فکر می افتد که باید قبل از مردن زندگی خانواده خود را تامین کند. پس با توجه به آشناییش به علم شیمی، همراه با یکی ...

محصول کشور :
United States of America
زبان :
english ، Spanish
تاریخ انتشار :
2008-02-07
رده سنی :
TV-MA
زمان :
49 دقیقه
لینک های دانلود (تمامی فیلم ها سانسور و بازبینی شده می باشد.)
کیفیت : 480p دانلود
کیفیت : 720p دانلود
کیفیت : 1080p دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 290.32 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 386.85 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 547.81 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 297.64 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 396.64 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 561.85 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 304.90 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 406.71 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 576.21 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 282.52 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 376.59 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 533.09 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 296.97 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 396.11 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 561.22 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 287.86 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 383.67 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 542.91 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 282.90 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 377.01 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 533.79 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 305.53 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 407.36 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 576.83 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 282.62 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 376.56 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 533.24 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 302.75 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 403.45 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 571.13 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 294.03 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 391.95 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 555.11 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 295.97 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 394.64 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 559.26 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 293.92 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 392.05 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 555.51 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 277.44 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 369.90 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 523.94 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 291.09 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 388.15 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 550.03 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 263.09 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 350.54 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 496.62 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 268.88 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 358.44 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 507.80 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 285.23 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 380.08 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 538.03 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 301.12 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 401.71 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 568.88 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 305.26 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 406.97 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 575.91 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 301.61 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 402.21 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 570.05 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 293.40 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 391.12 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 553.96 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 287.01 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 382.57 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 541.74 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 271.59 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 361.99 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 512.40 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 302.22 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 402.76 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 569.93 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 303.86 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 405.47 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 573.84 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 295.52 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 393.91 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 557.98 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 300.46 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 400.52 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 567.01 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 301.29 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 401.75 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 569.11 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 267.54 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 356.62 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 504.37 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 272.14 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 362.87 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 514.35 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 301.65 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 402.26 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 569.76 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 297.47 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 396.68 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 561.09 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 270.72 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 360.94 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 511.00 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 280.75 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 374.37 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 530.11 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 264.24 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 352.41 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 498.54 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 272.22 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 363.02 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 514.14 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 300.55 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 400.88 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 567.98 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 300.54 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 400.72 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 567.34 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 300.66 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 400.88 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 567.32 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 301.62 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 402.40 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 570.10 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 295.08 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 393.83 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 557.52 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 300.04 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 399.95 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 566.52 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 292.12 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 389.38 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 551.11 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 324.10 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 431.69 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 611.11 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 270.60 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 360.90 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 511.24 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 282.23 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 376.50 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 533.48 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 300.74 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 400.92 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 567.52 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 287.75 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 383.76 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 543.77 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 311.50 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 415.27 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 587.65 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 297.64 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 396.78 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 561.92 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 306.25 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 408.43 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 577.42 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 300.69 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 400.65 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 567.35 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 292.69 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 390.34 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 552.77 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 296.68 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 395.28 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 559.65 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 307.49 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 409.97 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 580.51 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 303.87 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 405.03 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 573.31 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 296.72 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 395.83 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 560.82 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 300.72 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 401.03 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 568.04 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 342.68 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 457.11 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 647.19 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین
کیفیت : 480p | حجم : 354.23 MB دانلود
کیفیت : 720p | حجم : 472.02 MB دانلود
کیفیت : 1080p | حجم : 667.94 MB دانلود
تماشا آنلاین پخش آنلاین

درباره سریال

برِیکینگ بَد، افسارگسیختن یا از راه به در شدن یا قانون‌شکن (به انگلیسی: Breaking Bad)؛ مجموعه تلویزیونی درام آمریکایی است که سازنده و تهیه‌کنندهٔ آن وینس گیلیگان است. این مجموعه در شهر البوکرکی در ایالت نیومکزیکوی آمریکا ساخته و تهیه شده‌است. افسارگسیخته داستان والتر وایت (برایان کرانستون) دانشمند شیمی زحمتکش و بی‌حاشیه ای را به تصویر می‌کشد که دبیر دبیرستان است. وایت در ابتدای داستان متوجه می‌شود مبتلا به سرطان ریه است. او پیش از فرارسیدن مرگش، برای تأمین مالی خانواده‌اش به همراه دانش‌آموز رفوزه پیشین خود، جسی پینکمن (آرون پال) شروع به تولید و پخش مت‌آمفتامین (شیشه) می‌کند اما رفته رفته به این کار آلوده شده و تبدیل به سرکردهٔ یکی از بزرگترین گروه‌های مافیای مواد مخدر در جنوب ایالات متحده می‌شود.

در ۲۰ ژانویه ۲۰۰۸، نخستین قسمت مجموعه و در ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۳ قسمت آخر آن از طریق شبکه کابلی ای‌ام‌سی در آمریکا و کانادا پخش شد. در ۱۴ اوت ۲۰۱۱ ای‌ام‌سی اعلام نمود که این سریال برای فصل پنجم و پایانی در ۱۶ قسمت تمدید شده‌است. فصل آخر این مجموعه به دو بخش ۸ قسمتی تقسیم شد که در دو سال پخش می‌شود. بخش اول فصل آخر در ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲ آغاز شد و در ۲ سپتامبر ۲۰۱۲ پایان یافت و بخش دوم آن نیز در تابستان ۲۰۱۳ پخش شد.

افسارگسیخته تحسین گسترده منتقدان را به دست آورد.این مجموعه توانست شانزده جایزه امی ساعات پربیننده از مجموع سی نامزدی را به دست بیاورد. از جمله این جوایز می‌توان به دو جایزه امی بهترین سریال درام، یک جایزه امی بهترین نویسندگی،یک جایزه امی بهترین کارگردانی، چهار جایزه امی بهترین بازیگر نقش اول مرد درام برای کرانستون، سه جایزه امی بهترین بازیگر نقش مکمل مرد درام برای پاول و دو جایزه امی بهترین بازیگر نقش مکمل زن درام برای آنا گان در نقش اسکایلر وایت اشاره کرد. این سریال در جایزه گلدن گلوب توانسته دو بار نامزد بهترین سریال درام و چهار بار نامزدی بهترین بازیگر نقش اول مرد درام برای کرانستون هر کدام با یک برد شود. همچنین آرون پاول یا همان جسی پنکمن، یک بار نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شده است. بازیگران این سریال در جایزه انجمن بازیگران فیلم نیز حضور موفقی داشتند. در این جوایز کرانستون توانسته از پنج نامزدی بهترین بازیگر نقش اول مرد درام صاحب دو جایزه شود، و مجموعه بازیگران نیز توانستند جایزه بهترین مجموع بازیگران سریال درام را تصاحب کنند.

در سال ۲۰۱۳، رکوردهای جهانی گینس رکورد «تحسین برانگیزترین سریال تلویزیونی تاریخ جهان» را به خاطر دریافت ۹۹ درصدی رأی مثبت منتقدان به نام برکینگ بد ثبت کرد.

در سال ۲۰۱۵ مجموعهٔ تلویزیونی بهتره با ساول تماس بگیری از شبکهٔ ای‌ام‌سی پخش شد که سال‌های قبل از شروع به کار والتر وایت و جسی پینکمن را نمایش می‌دهد.

منبع : ویکی پدیا

بازیگر
Bryan Cranston
Bryan Cranston

Walter White

Anna Gunn
Anna Gunn

Skyler White

Aaron Paul
Aaron Paul

Jesse Pinkman

Betsy Brandt
Betsy Brandt

Marie Schrader

RJ Mitte
RJ Mitte

Walter White, Jr.

Dean Norris
Dean Norris

Hank Schrader

Bob Odenkirk
Bob Odenkirk

Saul Goodman

Steven Michael Quezada
Steven Michael Quezada

Steven Gomez

Jonathan Banks
Jonathan Banks

Mike Ehrmantraut

Giancarlo Esposito
Giancarlo Esposito

Gus Fring

تصاویر

13 تصویر

تصویر 1 تصویر 2 تصویر 3 تصویر 4 تصویر 5 تصویر 6 تصویر 7 تصویر 8 تصویر 9 تصویر 10 تصویر 11 تصویر 12 تصویر 13

تریلر ها

1 تریلر

تریلر فیلم Breaking Bad
تریلر سریال Breaking Bad 2008
دیدگاه ها