فیلم Glass 2019 (شیشه)

مامور امنیتی ، دیوید دان سعی دارد تا با استفاده از قدرت‌های فراطبیعی‌اش ، کوین وندل کرامب را که دارای بیست و چهار شخصیت مختلف است ، ردیابی کند و…

NaN
این فیلم را ارزیابی کنید :

بازیگر

کارگردان

نویسنده

تصویر

7 تصویر