2021-08-02 00:00:55
درباره ما راهنما ارتباط با ما

سریال مسابقه هفت خان 2021  (Haft Khan)

سریال  Haft Khan مسابقه هفت خان
مشاهده تریلر

0 /10
0 رأی

این سریال را ارزیابی کنید :

خلاصه داستان سریال Haft Khan :

هفت خان مسابقه‌ای با اجرای محمدرضا گلزار است که شما می‌توانید در آن اطلاعات عمومی خود را محک بزنید. شرکت کننده‌های این مسابقه هیجان‌انگیز، باید بر اساس اطلاعات عمومی خود به سوالات متنوعی که از موضوعات مختلف طرح شده‌اند، پاسخ دهند.
 

** لینک های قسمت نوزدهم اضافه شد **

محصول کشور :
Iran
زبان :
Persian
تاریخ انتشار :
2021-03-28
لینک های دانلود
کیفیت : 480p | حجم : 373.59 MB قیمت : 5,100 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 603.64 MB قیمت : 5,200 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 1.06 GB قیمت : 5,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.23 GB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 4.34 GB قیمت : 7,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 420.47 MB قیمت : 5,100 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 679.56 MB قیمت : 5,200 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 1.04 GB قیمت : 5,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.50 GB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 4.86 GB قیمت : 7,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 466.05 MB قیمت : 5,100 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 643.04 MB قیمت : 5,200 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 1.03 GB قیمت : 5,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 6,000 قیمت : 2.18 GB تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 7,000 قیمت : 4.28 GB تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) | حجم : 10,000 دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 295.84 MB قیمت : 5,100 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 459.47 MB قیمت : 5,200 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 867.41 MB قیمت : 5,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.72 GB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 3.35 GB قیمت : 7,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 331.01 MB قیمت : 5,100 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 514.12 MB قیمت : 5,200 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 806.52 MB قیمت : 5,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.92 GB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 3.74 GB قیمت : 7,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 373.49 MB قیمت : 5,100 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 580.41 MB قیمت : 5,200 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 910.43 MB قیمت : 5,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.17 GB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 4.20 GB قیمت : 7,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 471.85 MB قیمت : 5,100 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 829.51 MB قیمت : 5,200 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 1.12 GB قیمت : 5,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.36 GB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 4.58 GB قیمت : 7,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 428.73 MB قیمت : 5,100 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 548.57 MB قیمت : 5,200 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 921.38 MB قیمت : 5,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.04 GB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 3.95 GB قیمت : 7,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 397.83 MB قیمت : 5,100 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 582.14 MB قیمت : 5,200 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 1.11 GB قیمت : 5,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.52 GB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 4.26 GB قیمت : 7,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 380.26 MB قیمت : 5,100 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 575.68 MB قیمت : 5,200 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 1.04 GB قیمت : 5,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.19 GB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 4.25 GB قیمت : 7,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 340.78 MB قیمت : 5,100 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 498.82 MB قیمت : 5,200 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 973.47 MB قیمت : 5,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.31 GB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 3.65 GB قیمت : 7,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 332.70 MB قیمت : 5,100 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 486.93 MB قیمت : 5,200 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 950.71 MB قیمت : 5,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.28 GB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 3.56 GB قیمت : 7,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 436.98 MB قیمت : 5,100 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 638.97 MB قیمت : 5,200 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 1.22 GB قیمت : 5,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.67 GB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 4.70 GB قیمت : 7,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 351.13 MB قیمت : 5,100 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 513.64 MB قیمت : 5,200 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 1001.56 MB قیمت : 5,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.34 GB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 3.82 GB قیمت : 7,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 340.85 MB قیمت : 5,100 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 498.42 MB قیمت : 5,200 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 972.31 MB قیمت : 5,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.30 GB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 3.67 GB دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 301.01 MB قیمت : 5,100 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 512.09 MB قیمت : 5,200 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 843.06 MB قیمت : 5,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.74 GB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 3.36 GB قیمت : 7,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 278.55 MB قیمت : 5,100 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 473.29 MB قیمت : 5,200 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 718.93 MB قیمت : 5,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 1.55 GB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 3.11 GB قیمت : 7,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 397.14 MB قیمت : 5,100 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 630.94 MB قیمت : 5,200 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 1.09 GB قیمت : 5,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.29 GB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 4.44 GB قیمت : 7,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : 464.86 MB قیمت : 5,100 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : 641.96 MB قیمت : 5,200 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : 1.05 GB قیمت : 5,500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : 2.33 GB قیمت : 6,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : 4.51 GB قیمت : 7,000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 10,000 تومان دانلود قانونی

درباره سریال

مسابقه جذاب هفت خان می‌تواند علاوه بر سرگرم کردن مخاطبان، آگاهی آن‌ها را نیز بالا برده و بیننده‌های خود را به افزایش میزان مطالعه تشویق کند. محمدرضا گلزار که پیش از این اجرای مسابقه برنده باش را بر عهده داشت، با هفت خان بار دیگر به عرصه اجرا بازگشته است و همراه با این مسابقه بزرگ مهمان خانه‌های شما خواهد بود.

تصاویر

6 تصویر

تریلر ها

1 تریلر

movie1105 trailer7222
تریلر مسابقه هفت خان
دیدگاه ها