فیلم گروه آلما 2018 (Alma Group)

  • NaN
  • درام
  • 75 دقیقه

آلما به دلیل مرگ دخترش از دنیای موسیقی کنار گذاشته شده و در آسایشگاه زندگی می کند. پس از مرگ پدرش که استادش نیز بوده، گروه قدیمی تصمیم می گیرند اختلافات را کنار گذاشته و دوباره دور هم جمع شوند تا...

ژانر ها :

درام خانوادگی
NaN
این فیلم را ارزیابی کنید :