2021-07-24 23:12:55
درباره ما راهنما ارتباط با ما

سریال دراکولا 2021  (Dracula)

سریال  Dracula دراکولا
مشاهده تریلر

0 /10
0 رأی

این سریال را ارزیابی کنید :

خلاصه داستان سریال Dracula :

ژاله کبیری، همسر جدید کامران کامروا که 3 سال است با او ازدواج کرده، برای او جشن تولد گرفته است و همه آشنایان و دوستان را دعوت کرده تا ثروت خود را برای دیگران به نمایش بگذارد. کامران کامروا هم موسسه خیریه جدیدی برای کودکان کار راه اندازی کرده و مانند گذشته به پولشویی مشغول است و مهیار مهرافزون رو به استخدام خود درآورده است. مهمانی باشکوهی برپا است و ما با دوستان و خانواده جدید کامروا آشنا می شویم.


* لینک های قسمت شانزدهم (پایانی) اضافه شد *

محصول کشور :
Iran
زبان :
Persian
تاریخ انتشار :
2021-03-23
لینک های دانلود
کیفیت : 480p | حجم : ۳۳۶ MB قیمت : 8000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : ۵۵۹ MB قیمت : 8500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۱ GB قیمت : 9000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۸ GB قیمت : 9500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : ۴ GB قیمت : 10000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : ۲۴۵ MB قیمت : 8000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : ۳۹۹ MB قیمت : 8500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۵۰ MB قیمت : 9000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۳ GB قیمت : 9500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۸ GB قیمت : 10000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : ۲۲۷ MB قیمت : 8000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : ۳۷۳ MB قیمت : 8500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : ۶۹۶ MB قیمت : 9000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۲ GB قیمت : 9500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۸ GB قیمت : 10000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : ۲۳۶ MB قیمت : 8000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : ۳۸۲ MB قیمت : 8500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۲۳ MB قیمت : 9000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۳ GB قیمت : 9500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : ۴ GB قیمت : 10000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : ۱۴۳ MB قیمت : 8000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : ۲۳۵ MB قیمت : 8500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : ۴۷۵ MB قیمت : 9000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۹۴۶ MB قیمت : 9500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۸ GB قیمت : 10000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : ۲۳۵ MB قیمت : 8000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : ۳۸۰ MB قیمت : 8500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۰۶ MB قیمت : 9000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۳ GB قیمت : 9500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۷ GB قیمت : 10000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : ۲۵۰ MB قیمت : 8000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : ۴۱۳ MB قیمت : 8500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۸۷ MB قیمت : 9000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۴ GB قیمت : 9500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۶ GB قیمت : 10000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : ۲۹۰ MB قیمت : 8000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : ۴۷۸ MB قیمت : 8500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : ۸۹۲ MB قیمت : 9000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۶ GB قیمت : 9500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۸ GB قیمت : 8000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : ۳۰۱ MB قیمت : 8000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : ۴۸۹ MB قیمت : 8500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : ۹۱۴ MB قیمت : 9000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۶ GB قیمت : 9500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : ۴.۱ GB قیمت : 10000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : ۲۶۴ MB قیمت : 8000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : ۴۲۷ MB قیمت : 8500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۹۹ MB قیمت : 9000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۴ GB قیمت : 9500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۸ GB قیمت : 10000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : ۱۸۶ MB قیمت : 8000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : ۳۰۸ MB قیمت : 8500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : ۸۴۶ MB قیمت : 9000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۵ GB قیمت : 9500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۸ GB قیمت : 10000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : ۲۹۳ MB قیمت : 8000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : ۴۷۷ MB قیمت : 8500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : ۸۸۷ MB قیمت : 9000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۶ GB قیمت : 9500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۸ GB قیمت : 10000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : ۲۸۷ MB قیمت : 8000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : ۴۶۹ MB قیمت : 8500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : ۸۷۰ MB قیمت : 9000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۵ GB قیمت : 9500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۸ GB قیمت : 10000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : ۲۴۵ MB قیمت : 8000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : ۳۹۹ MB قیمت : 8500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۵۰ MB قیمت : 9000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۳ GB قیمت : 9500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۸ GB قیمت : 10000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : ۲۳۹ MB قیمت : 8000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : ۳۹۵ MB قیمت : 8500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : ۷۵۲ MB قیمت : 9000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۴ GB قیمت : 9500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : ۳.۴ GB قیمت : 10000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 480p | حجم : ۲۹۵ MB قیمت : 8000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 720p | حجم : ۵۳۸ MB قیمت : 8500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080p | حجم : ۱.۱ GB قیمت : 9000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : 1080HQp | حجم : ۱.۶ GB قیمت : 9500 تومان دانلود قانونی
کیفیت : Bluray | حجم : ۴ GB قیمت : 10000 تومان دانلود قانونی
کیفیت : تمام کیفیت ها (پیشنهادی) قیمت : 20000 تومان دانلود قانونی

درباره سریال

سریال Dracula محصول کشور ایران و در ژانر خانوادگی ، درام می‌باشد و به کارگردانی مهران مدیری در سال 1400 ساخته شده است. در سریال دراکولا بازیگرانی چون اندیشه فولادوند، بهنام تشکر، گلاره عباسی، مهران مدیری، محمد بحرانی، نیما شعبان نژاد، سیما تیرانداز، ویشکا آسایش، و... به ایفای نقش پرداخته اند. سریال دراکولا فصل دوم سریال محبوب هیولا به حساب می‌آید و در آن ماجراهای جذاب و تازه‌ای با حضور شخصیت‌های جدید به تصویر کشیده می‌شوند. هیولا که در زمان پخش عنوان پربیننده‌ترین سریال شبکه نمایش خانگی را بدست آورد، توانست با رویکردی طنزآمیز، مشکلات ناشی از اختلاس و مفاسد اقتصادی را به نمایش بگذارد. این سریال همچنین در بیستمین دوره جشن حافظ جوایزی چون بهترین سریال، کارگردانی و فیلمنامه را کسب کرد. مهران مدیری در سریال دراکولا بار دیگر علاوه بر حضور در برابر دوربین، کارگردانی این مجموعه را نیز برعهده داشته است. سریال دراکولا توسط امیر برادران نوشته شده که پیش از این زیر نظر پیمان قاسم خانی، نویسندگی سریال هیولا را نیز بر عهده داشت. در مجموعه دراکولا در کنار مهران مدیری که بار دیگر نقش کامران کامروا را بازی می‌کند، بازیگرانی چون ویشکا آسایش، محمد بحرانی و نیما شعبان نژاد نیز حضور دارند. 

تصاویر

12 تصویر

تریلر ها

1 تریلر

movie1069 trailer6831
تریلر سریال دراکولا
برچسب ها:
دانلود سریال هیولا 2 | دانلود سریال دراکولا | دانلود سریال جدید مهران مدیری | دانلود سریال دراکولا هیولا 2 | دانلود سریال هیولا فصل 2 | دانلود سریال کمدی ایرانی | دانلود قسمت اول سریال دراکولا | دانلود قسمت دوم سریال دراکولا
دیدگاه ها