سعید جعفریان (Saeed Jafarian)

  • کارگردان
  • نویسنده
تاریخ تولد : 1981-02-07
سن : 42 سال
محل تولد : Iran
جنسیت : مرد

فیلم شناسی

2 فیلم

سریال یازده 2021 (11) 0

سریال یازده

  • ورزشی
  • 2021
  • کارگردان
سریال یازده 2021 (11) 0

سریال یازده

  • ورزشی
  • 2021
  • نویسنده

تصویر

0 تصویر