نادره ترکمانی (Nadereh Torkamani)

  • کارگردان
  • نویسنده
تاریخ تولد : نامشخص
سن : نامشخص
محل تولد : Iran
جنسیت : زن

فیلم شناسی

2 فیلم

فیلم بازیگوش ها 2021 (Bazigoshha) 0

فیلم بازیگوش ها

  • کمدی
  • 2021
  • کارگردان
فیلم بازیگوش ها 2021 (Bazigoshha) 0

فیلم بازیگوش ها

  • کمدی
  • 2021
  • نویسنده

تصویر

0 تصویر