وحید جلیلوند (Vahid Jalilvand)

  • کارگردان
  • نویسنده
  • بازیگر
تاریخ تولد : 1976-03-11
سن : 46 سال
محل تولد : Iran
جنسیت : مرد

فیلم شناسی

2 فیلم

فیلم بدون تاریخ بدون امضا 2018 (No Date, No Signature) 7.2

فیلم بدون تاریخ بدون امضا

  • هیجان انگیز
  • 2018
  • کارگردان
فیلم بدون تاریخ بدون امضا 2018 (No Date, No Signature) 7.2

فیلم بدون تاریخ بدون امضا

  • هیجان انگیز
  • 2018
  • نویسنده

تصویر

0 تصویر