کاظم ملایی (Kazem Mollaie)

  • کارگردان
  • نویسنده
تاریخ تولد : 1981-12-04
سن : 41 سال
محل تولد : Iran
جنسیت : مرد

فیلم شناسی

2 فیلم

فیلم گورکن 2021 (The Badger) 5.9

فیلم گورکن

  • درام
  • 2021
  • کارگردان
فیلم گورکن 2021 (The Badger) 5.9

فیلم گورکن

  • درام
  • 2021
  • نویسنده

تصویر

0 تصویر