مجید مافی (Majid Mafi)

  • کارگردان
  • نویسنده
تاریخ تولد : نامشخص
سن : نامشخص
محل تولد : Iran
جنسیت : مرد

فیلم شناسی

2 فیلم

فیلم تک خال 2021 (Singleness) 3.6

فیلم تک خال

  • کمدی
  • 2021
  • کارگردان
فیلم تک خال 2021 (Singleness) 3.6

فیلم تک خال

  • کمدی
  • 2021
  • نویسنده

تصویر

0 تصویر