علی سرهنگ (Ali Sarhangh)

  • کارگردان
  • نویسنده
تاریخ تولد : نامشخص
سن : نامشخص
محل تولد : Iran
جنسیت : مرد

فیلم شناسی

2 فیلم

فیلم کاکا 2021 (Kaka) 0

فیلم کاکا

  • درام
  • 2021
  • کارگردان
فیلم کاکا 2021 (Kaka) 0

فیلم کاکا

  • درام
  • 2021
  • نویسنده

تصویر

0 تصویر