فلورا سام (Flora Sam)

  • کارگردان
  • نویسنده
تاریخ تولد : 1965-11-03
سن : 57 سال
محل تولد : Iran
جنسیت : زن

فیلم شناسی

2 فیلم

فیلم قرارمون پارک شهر 2021 (Ghararemoon Park Shahr) 3.6

فیلم قرارمون پارک شهر

  • درام
  • 2021
  • کارگردان
فیلم قرارمون پارک شهر 2021 (Ghararemoon Park Shahr) 3.6

فیلم قرارمون پارک شهر

  • درام
  • 2021
  • نویسنده

تصویر

0 تصویر