ارد درویش (Ord Darvish)

  • کارگردان
  • نویسنده
تاریخ تولد : نامشخص
سن : نامشخص
محل تولد : Iran
جنسیت : مرد

فیلم شناسی

2 فیلم

فیلم بی عنوان 2021 (Bi Envan) 0

فیلم بی عنوان

  • درام
  • 2021
  • کارگردان
فیلم بی عنوان 2021 (Bi Envan) 0

فیلم بی عنوان

  • درام
  • 2021
  • نویسنده

تصویر

0 تصویر